28.03.2016 – Conferință de presă MFE!

Luni, 28 martie 2016, Ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, a susţinut o conferință de presă. Informația aferentă conferinței de presă este preluată de pe site-ul oficial al Ministerului Fondurilor Europene.

“Conferința a avut următoarea tematică:

1. Lansarea aplicației IT MySMIS 2014 – modulele „Definire Apel” și „Depunerea cererii de finanțare”;

2. Lansarea Ghidului Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată și a primelor patru apeluri de propuneri de proiecte aferente Axei prioritare 3 ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor – POIM 2014-2020” (aprox. 3 miliarde Euro);

3. Prezentarea calendarului de lansare pentru programele operaţionale 2014-2020 gestionate de MFE;

4. Proiecte retrospective care pot contribui la creşterea ratei de absorbție a finanţărilor din perioada 2007-2013;

5. Acțiuni de îmbunătățire a gestionării programelor operaţionale și de creștere a calității proiectelor.

Materiale: