28.01.2016 – Anunț ref. termene finalizare MySMIS!

Guvernul a aprobat prin memorandum un nou calendar de activități ce vor fi desfășurate pentru operaționalizarea sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 pentru gestionarea fondurilor europene.

Conform documentului aprobat ieri în ședința săptămânală a executivului, până în prezent au fost „definite și implementate caracteristicile aferente procedurii de înregistrare și autentificare a utilizatorilor în sistemul informatic MySMIS2014” (funcționalități care au fost prezentate în octombrie – noiembrie 2015 potențialilor beneficiari în cadrul unor sesiuni de instruire).

Memorandumul menționează că în prezent „se află în faza finală de dezvoltare modulele Lansare de apel și Depunere cerere de finanțare care se află în testare la nivelul Autorităților de management”.

Noul calendar menționează ca termen de finalizare a funcționalităților specifice depunerii de proiecte data de 19 februarie 2016, urmând ca treptat să fie finalizate până la 29 iulie 2016 funcționalitățile specifice contractării, achizițiilor, implementării, management nereguli și creanțe, declarații de cheltuieli și conturi anuale, audit și rapoarte.

Deși în cadrul sesiunilor de instruire cu privire la funcționarea MySMIS foarte mulți dintre potențialii beneficiari prezenți au indicat necesitatea consultării publice a sistemului înainte de lansarea primului apel, calendarul publicat ieri de Guvern nu prevede o astfel de etapă.

Memorandumul poate fi consultat aici.