26.03.2015 – Informații implementare proiecte POSDRU 2.1, 2.3

OIPOSDRU CNDIPT a trimis o informare cu privire la transmiterea de informații referitoare la depunerea cererilor de rambursare, precum și câteva clarificări privind implementarea proiectelor POSDRU.

Conform solicitării CNDIPT, macheta de mai jos se va completa și se va transmite (în format editabil – doc excel) până cel târziu luni, 30.03.2015, orele 14, la adresa de corespondență cndiptoiposdru@tvet.ro. Vă rugăm ca la transmiterea documentului către CNDIPT să adăugați și adresa OPE (fondurieuropene@ubbcluj.ro) în CC.