23.04.2013 – POSDRU – depunere documente justificative CR

AMPOSDRU a publicat următorul anunţ privind depunerea documentelor justificative aferente unei cereri de rambursare:

Începând cu data de 22 aprilie 2013, toate documentele justificative aferente unei cereri de rambursare, cu excepţia cererilor de rambursare finale, transmise până acum în format printat, se vor transmite către Organismele Intermediare/AM doar în format scanat, pe suport DVD/CD.

În zilele următoare, AMPOSDRU va emite o instrucţiune în acest sens. Pentru informaţii actualizate vă rugăm să verificaţi site-ul AMPOSDRU: http://www.fseromania.ro/index.php