22.03.2012 – Anunţ program audienţe

22.03.2012 – Anunţ program audienţe: Având în vedere numărul mare de solicitări de audienţe, vă rugăm să aveţi în vedere confirmarea datei şi orei din partea secretariatului Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.