22.02.2012 – Modalitatea de lucru a OIPOSDRU MECTS cu publicul

22.02.2012 – Modalitatea de lucru a OIPOSDRU MECTS cu publicul: În vederea fluidizării activităţii OIPOSDRU MECTS, pentru aspecte privind implementarea proiectelor, beneficiarii sunt rugaţi să se adreseze ofiţerilor de proiect exclusiv prin email sau la numărul de telefon 0242-311.866. Doamna Director General a OIPOSDRU MECTS acordă audienţe beneficiarilor exclusiv în ziua de joi a fiecărei săptămâni. Excepţie de la cele precizate anterior fac situaţiile referitoare la soluţionarea observaţiilor/recomandărilor primite de beneficiari din partea evaluatorilor.