20.10.2017 – Anunț MFE ref. suspendare POIM 4.1!

MFE a publicat pe site-ul propriu un anunț referitor la suspendarea apelului POIM 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, apelul de proiecte “POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” – acțiuni de categoria A – Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate.

Motivul pentru care apelul a fost suspendat este faptul că a fost atins bugetul limită al apelului până la care AM POIM primeşte cereri de finanţare (aproximativ 150% din alocarea netă la nivel de POIM, respectiv 26,173 milioane euro).

În acest context, apelul de proiecte menționat anterior a fost suspendat, dar cererile de finanțare pentru proiectele de categoria A depuse ulterior publicării acestui anunț vor fi evaluate, iar cele care întrunesc condiţiile minime de calitate pentru aprobare, prevăzute în Ghidul Solicitantului, vor fi aprobate pe lista de rezervă.