20.05.2015 – Anunț AMPOSDRU ref. servicii help-desk.

AMPOSDRU și CNDIPT OIPOSDRU informează potențialii beneficiari interesați de depunerea de cereri de finanțare în cadrul CPP 189 că pun la dispoziția acestora servicii de help-desk, pentru a facilita procesul de completare şi transmitere a cererilor de finanţare în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte.

Întrebările referitoare la Cererea de propuneri de proiecte nr. 189 pot fi transmise, prin e-mail, la adresa cndiptoiposdru@tvet.ro.