20.04.2016 – MFE a lansat 4 noi Ghiduri ale solicitanților în cadrul POIM!

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat pe data de 19 aprilie 2016 Ghidurile solicitanților pentru sectoarele: deșeuri, biodiversitate, managementul riscului și calitatea aerului, cu un buget total de 654 milioane de euro, reprezentând 5,5% din alocarea totală aferentă programului, de 11,98 miliarde euro.

Ghidul pentru sectorul gestionării deșeurilor vizează reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România (obiectivul specific 3.1).

Bugetul apelului este de aprox. 352 milioane euro, solicitanții eligibili fiind Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite la nivelul județelor (prin Consiliile Județene) și Primăria Municipiului Bucureşti.

Se vor finanţa:

– Proiecte fazate privind dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel județean (aprobate și demarate în perioada 2007-2013 prin POS Mediu, dar nefinalizate până la finalul anului 2015) – valoare de aprox. 282 mil euro;

– Proiecte noi privind dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel județean pentru acele județe care nu au reușit să obțină finanțarea în perioada 2007-2013, dar și pentru construirea infrastructurii necesare pentru gestionarea deșeurilor la nivelul municipiului București – valoare de aprox. 70 mil euro.

Aceste proiecte au ca obiectiv extinderea şi modernizarea infrastructurii existente în domeniul deșeurilor pentru îndeplinirea obligaţiilor din Tratatul de Aderare şi atingerea ţintelor de reducere a cantității de deșeuri depozitate și a creșterii gradului de reutilizare și reciclare a deșeurilor, așa cum sunt prevăzute în legislaţia naţională şi în directivele europene privind deşeurile.

Tipul apelului este pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate.

Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 25 aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.

Ghidul pentru sectorul Biodiversitate vizează creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate (obiectivul specific 4.1) şi promovează măsuri de conservare a biodiversităţii în conformitate cu documentele de politică europeană și națională în domeniu.

Tipurile de proiecte ce pot fi finanțate vizează elaborarea/revizuirea de planuri de management pentru ariile protejate, precum și implementarea măsurilor de protecție și conservare a ariilor naturale protejate prevăzute în planurile de management aprobate.

Bugetul apelului este de peste 240 de milioane de euro, solicitanții eligibili fiind Custozi sau Administratori ai ariilor naturale protejate, respectiv institute de cercetare, universităţi, ONG-uri, autorități ale administrației publice centrale și locale, precum şi alte structuri în coordonarea sau subordonarea autorităţilor centrale sau locale.

Din alocarea toatală, aproximativ 27% (respectiv 66 de milioane de euro) sunt disponibili pentru ITI Delta Dunării.

Apelul va fi de tip competitiv cu depunere continuă. Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 20 iunie 2016 (ora 10.00) – 30 iunie 2018 (ora 10.00).

Ghidul pentru sectorul de Management al riscului vizează creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție (obiectivul specific 5.2).

Bugetul apelului este de peste 47 de milioane de euro, solicitanții eligibili fiind Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile aflate în subordine, sau instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice, numai în parteneriat cu IGSU. Tipul apelului estepe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate.

Se promovează investiţiile pentru consolidarea capacităţii de reacţie a instituțiilor cu rol în managementul situațiilor de urgență, în caz de dezastre, pentru a diminua pierderile umane şi materiale. Proiectele promovate urmăresc în special dotarea cu echipamente de intervenție de tip multi-risc și crearea unor baze de pregătire profesională.

Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 25 aprilie 2016 – 1 februarie 2017

Ghidul pentru sectorul de Calitatea aerului vizează creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național (obiectivul specific 4.2), bugetul apeluluifiind de aproximativ 15 milioane de euro, iar solicitantul eligibil fiind Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Investițiile în acest domeniu urmăresc îmbunătățirea sistemului național de evaluare și monitorizare a calității aerului, creșterea capacității de prognoză pe termen scurt și mediu și crearea premiselor pentru comunicare și protejarea populației. Tipul apelului estepe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate.

Proiectele pentru acest sector se vor putea depune în perioada 25 aprilie 2016 – 31 decembrie 2018.

Informația a fost preluată de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.