19.11.2014 – Mediatizare vizita de studiu în cadrul proiectului POSDRU 142913.

Peste 20 de experţi din cadrul proiectului cu titlul „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” (Proiect POSDRU/165/6.2/S/142913, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!) au participat la o vizită de studiu în Belgia. Mai multe informaţii găsiţi în secţiunea proiectului.