19.06.2015 – MFE-DG PCU documente spre consultare.

Vă informăm pe această cale că MFE – DG PCU a publicat spre consultare la adresa: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/stiri-si-evenimente, următoarele documente pentru Programul Operațional Capital Uman:

1.1 Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 – draft

1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft

1.3 Contractul de finanțare – draft

1.4 Acordul de Parteneriat – draft

2.1 Ghidul Solicitantului Condiții Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 – Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” și Axa 2 – „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”

2.2 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

2.3 SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”

Vă rugăm să transmiteți, conform formatului (de aici), propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor, la adresa de e-mail fondurieuropene@ubbcluj.ro, până la data de 09.07.2015, orele 10.