18.11.2015 – Anunț AMPOSDRU!

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a anunțat beneficiarii proiectelor POSDRU că începând cu data de 15 noiembrie 2015, Organismele intermediare vor procesa cu celeritate cererile de plată și cererile de lichidare a plăților.

Mecanismul cererilor de plată precum și mecanismul cererilor de lichidare reprezintă principalele măsuri de simplificare adoptate cu impact direct asupra beneficiarilor, care contribuie la creșterea absorbției POSDRU. Aceste mecanisme vor îmbunătăți semnificativ fluxul financiar necesar implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor POSDRU 2007-2013.