18.10.2013 – HCA 24.231/14.10.2013 privind norma de lucru în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene

În data de 14 octombrie 2013 Consiliul de Administraţie al UBB a emis Hotărârea 24.231/14.10.2013 privind norma de lucru în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.

Conform HCA, persoanele încadrate în proiectele cu finanţare europeană vor anexa la rapoartele de activitate fişa de pontaj în care vor cuprinde centralizat pontajele aferente tuturor activităţilor desfăşurate în luna pentru care întocmesc raportul de activitate (Anexa 1).

Pentru proiectele POSDRU se va folosi în continuare modelul de Fişă lunară de pontaj – Anexa 3 la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 62/30.08.2013.