17.06.2013 – Clarificări POSDRU – DMI 2.1 şi DMI 2.3

Organismul Intermediar CNDIPT a publicat clarificări privind completarea secţiunilor “Indicatori” şi “Grup ţint㔠în cadrul aplicaţiei informatice ActionWeb în cadrul cererilor de propuneri de proiecte aferente DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă şi DMI 2.3 Acces şi participare la FPC din POSDRU. Clarificările vizează corelarea datelor predefinite din sistemul ActionWeb cu categoriile de indicatori, respectiv categoriile de grup ţintă eligibile din Ghidurile Solicitantului – Condiţii Specifice aferente CPP nr. 160, 161 şi 164.