17.04.2015 – Anunț ref. rezultatul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a POCU 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene a făcut public rezultatul relansării etapei de selecție a organizațiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (parteneri economici, sociali și societate civilă), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operațional: promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei; combaterea oricărei forme de discriminare; educație și formare profesională în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea formularului de intenție, au fost înregistrate 52 de candidaturi. În baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un număr de 14 organizații (Lista prealabilă a candidaturilor declarate admise/respinse). Contestațiile pot fi înregistrate în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, București. În urma analizării și soluționării eventualelor contestații, va fi stabilită lista finală cu cele 14 organizații care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.