26.09.2014 – Anunţ AMPOSDRU – ActionWeb!

AMPOSDRU a publicat un anunţ prin care precizează că în condiţiile desfăşurării unei perioade de mentenanţă necesară dezvoltărilor viitoare în cadrul aplicaţiei informatice Actionweb, termenele prevăzute în contractele de finanţare POSDRU referitoare la depunerea cererilor de rambursare/prefinanţare se vor prelungi cu perioada în care sistemul nu a funcţionat.