16.05.2016 – A fost publicat Ordinul 714/16.05.2016 privind modificarea Ghidurilor POCU!

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, a publicat Ordinul 714/16.05.2016. Ordinul modifică următoarele documente:

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale POCU (Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020) – Corrigendum

Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populație aparținând minorității rome”, finanțat prin Axa Prioritară 4/ Prioritatea de Investiții 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Corrigendum

Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice aferent apelului de proiecte „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate” finanțat prin Axa Prioritară 4/ Prioritatea de Investiții 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – Corrigendum