16.03.2018 – OUG 8 pentru modificarea OUG 40/2015!

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Conform actului normativ,  între modificările aprobate se enumeră următoarele:

  • beneficiarilor care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis li se va putea acorda prefinanțare într-o singură tranșă de maximum 40% din contribuția publica eligibilă a proiectului;
  • pentru evitarea dezangajărilor, se creează cadrul legal pentru supracontractarea alocării bugetare pentru mai multe programe operaționale (în limita a 100% pentru AM POR și AM POC; în limita a 200% pentru AM POIM; în limita a 50% pentru AM POCU, AM POCA și AM POAT; în limita a 20% pentru AM POAPD).