15.07.2013 – Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB privind susţinerea financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene

Consiliul de Administraţie al UBB reunit în data de 12 iulie 2013 a hotărât următoarele:

  1. Se pot acorda din veniturile extrabugetare disponibile ale facultăţilor sume pentru susţinerea proiectelor finanţate din fonduri europene în limita a 15% din valoarea proiectului/bugetului aprobat pentru UBB;
  2. Se poate acorda o nouă tranşă de susţinere a proiectelor finanţate din fonduri europene din veniturile extrabugetare disponibile ale facultăţilor numai cu condiţia ca din prima tranşă/tranşele anterioare să se recupereze un procent de minim 75% din valoarea sumelor avansate pentru susţinere.

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 16.893/12 iulie 2013