15.05.2017 – MFE a publicat Instrucțiunea de modificare și completare a Instrucțiunii POIM nr. 1/26.10.2016.

MFE a publicat pe site-ul propriu o instructiune privind modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1/26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum și alte dispoziții.