14.04.2014 – Recomandare Responsabil de practică.

În vederea evitării dublei finanţări în cadrul proiectelor de practică POSDRU, situaţie care duce la declararea de cheltuieli neeligibile şi aplicarea de corecţii financiare, OPE a întocmit o recomandare care se referă la responsabilul de practică. Vă rugăm să vă asiguraţi că persoanele care ocupă poziţia respectivă respectă recomandările din document.