14.01.2016 – Anunț MFE-DG PCU ref. termen depunere cereri rambursare finale.

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Capital Uman acordă beneficiarilor proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a căror implementare s-a finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală, posibilitatea de a depune cererea de rambursare finală până la data de 15 februarie 2016.

Această facilitate intră în vigoare o dată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 44/2016 (14.01.2016) şi se aplică proiectelor pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală până la data intrării în vigoare a ordinului menţionat.