13.03.2015 – Întrebări și răspunsuri POSDRU!

A fost publicată cea de-a doua Listă intermediară a celor mai frecvente întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POSDRU elaborată în cadrul contractului „Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de a implementa operațiuni cofinanțate prin axele prioritare 1- 6 ale POSDRU 2007-2013”.

Lista a fost realizată pe baza întrebărilor colectate din sesiunile de tutorat și formare desfășurate în perioada 14.04.2014 – 30.09.2014, cu participarea reprezentanților proiectelor implementate în baza Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2013 și a contractului de finanțare – model standard aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 2591/2013. Studiul a fost efectuat de firma Lattanzio și diseminat celor care au participat în cadrul proiectului de asistență tehnică ca reprezentanți ai grupului țintă.