12.12.2013 – Precizare referitoare la Instrucţiunea AMPOSDRU nr. 83.

La întocmirea actelor adiţionale pentru restituirea TVA în conformitate cu instucţiunea AMPOSDRU nr. 83 vă rugăm să aveţi în vedere faptul ca în modelul de act adiţional pus la dispoziţie de AMPOSDRU (anexa 1 la instrucţiunea 83) s-a strecurat o greşeală: la punctul 3, al doilea paragraf, apare “Contravaloarea TVA nedeductibilă şi nerecuperabilă, plătită după data de 13 august 2013.”. Varianta corectă este “Contravaloarea TVA nedeductibilă şi nerecuperabilă, plătită după data de 13 august 2012.”.