12.01.2018 – Anunț MFE ref. consultare publică fonduri UE!

MFE a publicat pe site-ul propriu un anunț referitor la faptul că în 2018 Comisia Europeană desfășoară o consultare publică privind următoarea generație de programe financiare – Cadrul Financiar Multianual post-2020, adică bugetul pe termen lung al UE.

Obiectivul consultării publice este de a colecta opiniile tuturor părților cu privire la modul în care putem valorifica la maximum fiecare euro din bugetul UE.

Detaliile consultării publice se gaăsesc la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_ro

Chestionarul consultării publice privind fondurile UE în domeniul coeziunii: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=4891596f-61b9-4a88-b083-f218ed22e0db&surveylanguage=RO

Pentru a vizualiza anunțul MFE, accesați următoarea adresă: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/379/consultare-public%C4%83-privind-fondurile-ue-pentru-coeziune