10.02.2014 – AM POR intenţionează lansarea unui apel de proiecte în cadrul Axei 3, DMI 3.4.

În urma deciziei Comisiei Europene de aprobare a realocării unor sume de bani de la alte Programe Operaţionale către Programul Operaţional Regional, Axa 3, DMI 3.4, AM POR intenţionează lansarea unui apel de proiecte pentru acest domeniu.

Caracteristica principală a acestui apel de proiecte este că se va adresa acelor solicitanţi care, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat un contract de lucrări în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare pentru activitatea ce va face obiectul cererii de finanțare depuse în cadrul acestui apel. Contractul de lucrări anterior menționat este în vigoare și produce efecte juridice față de parţile contractante.