09.12.2013 – AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 83.

DG AMPOSDRU a publicat Instrucţiunea nr. 83 privind modul de rambursare a taxei pe valoarea adăugată nedeductibilă eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiari şi incluse în cereri de rambursare care au fost plătite de către AMPOSDRU, în cadrul proiectelor de grant şi strategice finanţate prin POSDRU 2007-2013, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1906/1228/2474/2013.