09.09.2015 – Anunț OIPOSDRU CNDIPT – termen limită eligibilitate cheltuieli POSDRU!

La solicitatrea Ministerului Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman, OIPOSDRU CNDIPT ne-a adus la cunoștință următoarele:

“Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015. Această dată reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Nicio cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare după această dată.”

Informarea primită de la OIPOSDRU CNDIPT poate fi vizualizată aici.