09.07.2013 – Clarificări indicatori & grup ţintă POSDRU DMI 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Vă informăm că OIPOSDRU MEN a publicat Clarificări privind completarea cererii de finanţare în cadrul aplicaţiei informatice ActionWeb, pentru secţiunile “Indicatori şi “Grup ţintă”, în sensul corelării datelor predefinite înscrise în sistemul ActionWeb cu formulările indicatorilor, respectiv a categoriilor de grupuri ţintă din Ghidurile Solicitantului – Condiţii Specifice aferente DMI-urilor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.