08.05.2015 – Anunț consultare publică Metodologie și criterii verificare, evaluare și selecție POCU 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a publicat spre consultare Metodologia si criteriile de verificare, evaluare și selectie pentru Programul Operațional Capital (POCU) 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, metodologia și criteriile vor fi supuse aprobării Comitetului de Monitorizare pentru POCU în data de 20 mai 2015.

În cazul în care aveți observații/propuneri de modificare privind conținutul documentului, vă rugăm să le transmiteți prin completarea formularului, pâna la data de 13 mai 2015, ora 12.00 la adresa de e-mail: consultare.posdru@fonduri-ue.ro.