08.02.2017 – Anunț MFE privind solicitarea de clarificări pentru apelurile POCU în evaluare!

MFE a publicat un anunț privind modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU. În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.