07.11.2017 – MFE a publicat un anunț referitor la reevaluarea proiectelor POCA!

MFE a publicat un anunț conform căruia Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) din cadrul MDRAPFE va reintroduce în evaluare proiectele care au fost respinse pentru depășirea pragului de 2% a contribuției beneficiarului, în cadrul apelurilor “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” și “Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție”.

În procesul de analiză a contestațiilor depuse de potențialii beneficiari, vor fi luate în considerare limitele de minim 2% pentru contribuția beneficiarului respectiv maxim 98% pentru valoarea asistenței financiare nerambursabile.

Această decizie a fost luată pentru a soluționa inadvertențele survenite din necorelarea formulei de calcul din Ghidul solicitantului postat pe site-ul www.poca.ro cu cea din configurarea apelului în MySMIS2014 și pentru a răspunde, astfel, aspectelor semnalate de partenerii sociali.

Dat fiind că este un apel competitiv, selecția cererilor de finanțare se va face după analizarea contestațiilor depuse în cadrul cererii de proiecte.