07.09.2016 – A fost publicata o nouă versiune a Ghidului Beneficiarului POCA!

Pe site-ul www.fonduri-structurale.ro s-a publicat versiunea august 2016 pentru Ghidul Beneficiarului în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Documentația actualizată poate fi vizualizată la următoarea adresă:

http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17427/poca-o-noua-versiune-a-ghidului-beneficiarului