07.08.2015 – Anunț AMPOSDRU – întâlniri beneficiari.

În perioada 21-31 iulie 2015 Autoritatea de Management POSDRU (Direcția Generală Programe Capital Uman – MFE) și Organismele Intermediare au organizat o serie de sesiuni de dialog la nivel regional la care au participat aproximativ 400 de beneficiari care implementează proiecte co-finanțate prin intermediul POSDRU 2007-2013. Aceste sesiuni au avut drept scop prezentarea rezultatelor POSDRU 2007-2013, a termenelor stabilite cu privire la închiderea programului operațional, colectarea și discutarea problemelor întâmpinate în implementarea proiectelor și a propunerilor de îmbunătățire a acestora, precum și prezentarea noilor oportunități de finanțare din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul întâlnirilor, beneficiarii au fost invitați la dialog, la semnalarea problemelor pe care aceștia le întâmpină pe parcursul implementării proiectelor lor, dar mai ales, la oferirea de sugestii privind potențiale soluții pentru aceste dificultăți.

În urma acestor întâlniri, a fost publicat de către AMPOSDRU un document care sintetizează problemele și potențialele soluții discutate. Documentul publicat de AMPOSDRU se regăsește aici.

Pentru informații suplimentare, puteți accesa următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/