06.05.2015 – Anunț publicare Corrigendum nr. 1 CPP 187.

MFE – AMPOSDRU a publicat Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.