04.02.2012 – AMPOSDRU intenţionează, în perioada imediat următoare, să propună MAEur si MFP revizuirea cadrului legal în ceea ce priveşte recuperarea contravalorii TVA

04.02.2012 – AMPOSDRU intenţionează, în perioada imediat următoare, să propună MAEur si MFP revizuirea cadrului legal în ceea ce priveşte recuperarea contravalorii TVA, aferente cheltuielilor eligibile, plătite de către Beneficiarii/Partenerii societăţi comerciale, în cadrul proiectelor aflate în implementare, finanţate din POSDRU. În acest context, pentru a putea avea o estimare financiară a TVA plătită de către societăţile comerciale în cadrul proiectelor POSDRU, beneficiarii sunt rugaţi să transmită, la adresa de e-mail estimaretva@fseromania.ro, pana vineri, 06.04.2012, o estimare a TVA plătită de la data de 01.01.2012 până în prezent, precum şi a TVA care urmează să fie plătită până la finalul proiectului, de către societăţile comerciale care au calitatea de beneficiari sau parteneri, respectând modelul de fişier în excel atasat.