02.09.2010 – AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb

02.09.2010 – AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb – Modulul Evidenţa Cheltuielilor, în vederea operării modificărilor survenite în urma aprobării Ordinului nr. 1117/2170/august2010. Sistemul va fi operaţional începând cu data de 08.09.2010. Pe parcursul acestei perioade beneficiarii nu vor putea transmite cereri de rambursare către AMPOSDRU sau Organismele Intermediare.