02.07.2014 – Invitaţie cursuri AM POS Mediu Iulie – Octombrie 2014.

Echipa COREX C&B a transmis invitaţia de participare la cursurile care sunt organizate prin intermediul proiectului “Instruirea personalului implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 privind pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”. Proiectul de instruire este cofinanţat din FEDR, prin intermediul Axei 6 (Asistenţa Tehnică) din cadrul AM POS Mediu. În cadrul acestui proiect se *oferă posibilitatea instruirii gratuite a personalului, din cadrul instituţiei*, implicat în gestionarea POS Mediu 2007-2013 sau în pregătirea accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020*. Colegii menţionati în invitaţia de participare vă stau la dispoziţie cu orice fel de informaţii privind desfăşurarea cursurilor.