02.05.2017 – Anunț MFE referitor evaluare POCU-Diaspora-Start-Up!

MFE a publicat lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up.

Conform anunțului, în data de 02.05.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașata, dar nu au primit notificarea privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, până la sfârșitul zilei de 02.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (3 mai 2017- 9 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.