POIM 124453 – Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea

Program de finanţare POIM
Denumirea beneficiarului
Universitatea Babeș-Bolyai
Axa prioritară

AP 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Apel

O.S. 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Cod proiect

POIM 124453

Valoarea totală a proiectului
3,484,362.87 lei
Perioada de implementare 01.11.2019-31.10.2022
Locul de implementare al proiectului
Universitatea Babes-Bolyai și suprafețele siturilor siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea
Titlul Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA014 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău și ariilor protejate care se suprapun cu acestea
Manager proiect C.S. dr. Ionela Georgiana GAVRILĂ (căs. RĂCHITĂ)
Informații proiect Rezumat proiect

Comunicat de presă lansare proiect