POIM 119707 – Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei

Program de finanţare POIM
Axa prioritară

AP 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

Apel

O.S. 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Acțiune de tip A Elaborare planuri de management

Cod proiect

POIM 119707

Perioada de implementare 01.06.2018-31.05.2021
Titlul Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei
Manager proiect C.S. dr. Ionela Georgiana GAVRILĂ (căs. RĂCHITĂ)