Instrucţiunea AM POS Mediu din data de 16.11.2012

Instrucţiunea din data de 16.11.2012 privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1050 din 29/10/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul Convergenţă