18.04.2017 – Calendar estimativ evaluare cereri finanțare POCU 2016!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) a publicat calendarul estimativ al procesului de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU lansate în cursul anului 2016.