12.06.2019 – HCA 10.301/10.06.2019 ref. la depunerea de proiecte de practică a studenților finanțate prin Programul Operațional Capital Uman!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 10.06.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 10.301 referitoare la depunerea proiectelor de practică a studenților finanțate prin programul Operațional Capital Uman. Conform acesteia, s-a aprobat depunerea de 5 propuneri de proiecte, precum …

15.03.2019 – HCA 3881/11.03.2019 ref. depunere proiecte în cazul programelor care îngrădesc participarea la un număr limitat de proiecte!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 3881 referitoare la depunerea proiectelor în cazul programelor/apelurilor care îngrădesc participarea Universității prin depunerea unui număr limitat de proiecte. Conform acesteia, s-a aprobat modalitatea de selectare …

15.03.2019 – HCA 3879/11.03.2019 ref. aplicare Procedură selecție parteneri privați!

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 11.03.2019 s-a aprobat Hotărârea nr. 3879 referitoare la aplicarea procedurii interne de selecție a partenerilor privați. Conform acesteia, s-a aprobat aplicarea hotărârii CA 24.479/24.10.2016 privind Procedura internă de selectare a partenerilor …

05.11.2015 – Adresă DGA ref. depunere referate necesitate.

Direcţia Generală Administrativă a UBB a diseminat o adresă cu privire la depunerea referatelor de necesitate aferente anului 2015, respectiv 2016. Conform adresei, referatele de necesitate care se pot justifica în bugetului anului 2015 vor fi depuse până cel târziu la data de 20.11.2015 …

10.03.2015 – Hotărârea 4119/02.03.2015 privind susținerea proiectelor finanțate din fonduri europene.

CA al UBB a adoptat Hotărârea din data de 02.03.2015 referitoare la susținerea proiectelor finanțate din fonduri europene. Conform acesteia, se pot acorda, din fondurile extrabugetare ale facultăților, sume pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri europene în limita a 30% …

07.11.2014 – Informare DGA termene limită depunere referate necesitate 2014.

Direcţia Generală Administrativă din cadrul UBB a întocmit o adresă cu privire la termenul de depunere a referatelor de necesitate pentru achiziţia de bunuri, servicii şi lucrări care se pot justifica în bugetul pe anul 2014.

07.05.2014 – Decizia 11.098/07.05.2014 privind selecţia internă a proiectelor care urmează a fi depuse pentru a obţine finanţare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

În data de 07.05.2014 conducerea Universiatii Babes-Bolyai a luat Decizia 11.098 privind selecţia internă a proiectelor care urmează a fi depuse pentru a obţine finanţare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.