Proiecte operaŢionale În implementare

POSDRU

Solicitant Universitatea

Parteneriate

 

POS Mediu

Solicitant Universitatea

 

POR

Solicitant Universitatea