Instrucţiunea AM POS Mediu din data de 29.10.2012

Instrucţiunea AM POS Mediu din data de 29.10.2012 privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanţate prin POS Mediu