Instrucţiunea AM POS Mediu din data de 30.04.2013 referitoare la decontarea cererilor de plată

Instrucţiunea AM POS Mediu din data de 30.04.2013 privind introducerea mecanismului decontării Cererilor de Plată, conform prevederilor OUG nr. 27/10 aprilie 2013