Instrucţiunea AM POS Mediu din data de 30.04.2013 privind formatele formularelor de raportare

Instrucţiunea AM POS Mediu din data de 30.04.2013 privind modificarea formatului standard al Cererii de Prefinanţare, al Cererii de Rambursare, precum şi a altor formulare de raportare