Instrucțiunea AM POIM nr. 1 din 26.10.2016

Instrucțiunea AM POIM nr. 1 din 26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiari, precum și aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și al raportului inițial al proiectului