17.04.2014 – Template proiecte POSDRU cu organism intermediar CNDIPT.

Pentru a veni în sprijinul dvs. echipa OPE a întocmit template-urile care pot fi utilizate pentru respectarea regulilor de identitate vizuală a proiectelor ce intră în gestiunea OI CNDIPT (atât în format portrait, cât şi landscape). Template PORTRAIT Template LANDSCAPE

07.04.2014 – Aspecte importante ref. contractare + implementare proiecte POSDRU.

Având în vedere faptul că se estimează că în perioada imediat următoare se vor semna contractele de finanţare pentru proiectele POSDRU depuse în anul 2013, echipa Oficiului Programelor Europene doreşte să vină în sprijinul echipelor de proiect cu o serie …

18.03.2014 – Decizia nr. 5.774/12.03.2014 privind selecţia internă a proiectelor care urmează a fi depuse pentru a obţine finanţare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

În data de 12.03.2014 Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai a luat Decizia nr. 5.774/12.03.2014 privind selecţia internă a proiectelor care urmează a fi depuse pentru a obţine finanţare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

17.12.2013 – Hotărârea nr. 29.701/16.12.2013 privind stabilirea modului de recuperare a zilelor libere de 27, 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014.

Consiliul de administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai reunit în data de 16 decembrie 2013 a luat Hotărârea nr. 29.701/16.12.2013 privind stabilirea modului de recuperare a zilelor libere de 27, 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014.

18.10.2013 – HCA 24.231/14.10.2013 privind norma de lucru în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene

În data de 14 octombrie 2013 Consiliul de Administraţie al UBB a emis Hotărârea 24.231/14.10.2013 privind norma de lucru în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene. Conform HCA, persoanele încadrate în proiectele cu finanţare europeană vor anexa la rapoartele de activitate …

22.07.2013 – Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB nr. 17.798/22.07.2013

Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB nr. 17.798/22.07.2013 prin care s-a aprobat lista propunerilor de proiecte POSDRU ce vor putea fi susţinute din fondurile extrabugetare ale facultăţilor / universităţii.

15.07.2013 – Hotărârea Consiliului de Administraţie al UBB privind susţinerea financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene

Consiliul de Administraţie al UBB reunit în data de 12 iulie 2013 a hotărât următoarele: Se pot acorda din veniturile extrabugetare disponibile ale facultăţilor sume pentru susţinerea proiectelor finanţate din fonduri europene în limita a 15% din valoarea proiectului/bugetului aprobat …

10.04.2013 – Program de lucru cu publicul OPE

În vederea eficientizării activităţii Oficiului Programelor Europene, începând cu data de 15.04.2013, programul de lucru cu publicul se modifică după cum urmează: de luni până vineri, interval orar 09:00 – 12:00 – desfăşurarea întâlnirilor în vederea oferirii de consultanţă pentru scrierea …